ข้อควรระวังในการบูชาท้าวเวสสุวรรณมีอะไรบ้าง

ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ เชื่อได้เลยว่า ไม่มีใครไม่รู้จักมหาเทพแห่งยักษ์ตนนี้โดยเฉพาะช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ กับคำถามที่ว่า ท้าวเวสสุวรรณคือใคร ทำให้สายมูหลายคนต่างค้นหาคำตอบและก็พบว่า เป็นเทพแห่งยักษ์ ที่ถูกนับหน้าถือตาในกลุ่มผู้ศรัทธาจนมีการนำ ท้าวเวสสุวรรณ ห้อยคอ หรือในรูปแบบอื่น ๆ ในส่วนของความเชื่อรวมถึงข้อห้ามมีอะไรกันบ้าง ? เว็บ lottosod365 มีคำตอบให้

ข้อควรระวังเมื่อต้องการจะบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งยักษ์ทำหน้าที่ปกปักษ์รักษาโลกมนุษย์ โดยมีลักษณะเป็นยักษ์ตัวใหญ่ พระวรกายสีขาว  มือถือกระบองเอาไว้ตรงกลางหว่างขา มี 3 ขา ฟันจำนวน 8 ซี่ เศียรทรงประดับมงกุฏเป็นอาภรณ์น้ำเต้า แม้รูปกายจะดูพิการ ทว่ากำยำและแข็งแรง 

ท้าวเวสสุวรรณ ประวัติ ตามควาวมเชื่อเล่าว่า มียักษ์เป็นบริวาร อาศัยอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา หนึ่งในจาตุมหาราช คอยดูแลรักษาสวรรค์ชั้นแรกในจำนวนสวรรค์ทั้ง 7 ชั้น คอยขจัดสิ่งชั่วร้ายไม่ให้กร้ำกรายเข้ามา อีกทั้ง ยังได้ชื่อว่า เป็นเทพแห่งความมั่งคั่งอีกด้วย ตำแหน่งทิศที่ปกปักษ์รักษาอยู่ตรงบริเวณทิศเหนือ ในขณะที่ทิศอื่น ๆ ปกปักษ์โดยยักษ์ตนอื่น ๆ เป็นเทพแห่งยักษ์ที่ให้คุณในเรื่องความมั่งคั่ง ใครมีความประพฤติที่ดี จะบันดาลทรัพย์สินเงินทองให้

ในส่วนของตำนานทางพุทธศาสนา เล่าว่า ในอดีตชาติที่ผ่านมา ครั้งหนึ่งเคยเกิดเป็นพราหมณ์ผู้ใจบุญ ครั้งนั้น ได้เปิดกิจการเป็นโรงงานคั้นน้ำอ้อยกระทั่งประสบความสำเร็จ แล้วนำเงินที่ได้ไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้ จากกุศลอันนี้นี่เอง รู้ไปถึงพระพรหมแและพระอิศวร เพื่อตอบแทนน้ำใจอันประเสริฐ ได้มอบพรอันเป็นอมตะ เป็นผู้ครอบครองทรัพย์ศฤงคารทั่วราชอาณาจักร ต่อมา ถึงกลายมาเป็นเทพผู้มั่งคั่ง ทำให้ในเวลาต่อมา เป็นที่นับถือในผู้คนมากมาย

ข้อควรระวังในการบูชาท้าวเวสสุวรรณ บูชาท้าวเวสสุวรรณข้อห้าม

1. ไม่ทำผิดศีล 5 เช่น การลักขโมย การดื่มของมึนเมา การประพฤติผิดในกาม

2.ไม่ทำลายศาสนา เช่น การพูดให้ร้ายศาสนา

3.ไม่ทุจริต หรือโกงผู้อื่น

4.ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว รู้จักการให้ทานบ้าง

ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งยักษ์ที่ให้คุณในเรื่องของอำนาจและบารมี รวมถึงความมั่งคั่งอันจะประทานให้กับผู้ที่มีศรัทธาต่อท้าวเวสสุวรรณช่วยเรื่องอะไร ควรหามาบูชาไว้เพื่อความก้าวหน้ารวมถึง ความสงบสุขที่จะบังเกิดขึ้นในชีวิตของผู้บูชา และต้องไม่ลืม ทำบุญทำกุศล เป็นคนดี ไม่ทำร้ายใคร เพียงเท่านี้ การบูชาก็จะประสบความสำเร็จ