บูชาพระแม่ธรณีขอพรโชคลาภ

พระแม่ธรณี

  พระแม่ธรณีนี้มีประวัติการปรากฏกายเพื่อยืนยันบารมีของพระพุทธเจ้าด้วยการบิดมวยผมสายน้ำหลั่งไหลออกมาเป็นมหาสมุทรผู้คนจึงมีความเชื่อว่าการบูชาพระแม่ธรณีนั้นช่วยให้ผลผลิตงอกงามช่วยให้บ้านร่มเย็นเป็นสุขคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยพร้อมทั้งบันดาลโชคลาภเพราะเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ยุคปัจจุบันผู้คนล้วนหาที่พึ่งทางใจการบูชาพระแม่ธรณีขอพรโชคลาภก็ยังสัมฤทธิ์ผลนับวันผู้คนยิ่งตั้งโต๊ะบรวงสรวงกราบไหว้ได้ทุกถิ่นที่เมื่อพระแม่ธรณีทราบท่านจะเก็บบันทึกไว้ตามตำนานที่เล่าขานกันมาหากทราบเคล็ดลับยิ่งสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์

 รูปลักษณะพระแม่ธรณี

พระแม่ธรณีได้รับการขนานามว่าเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ผู้คนจึงมักกราบไหว้เพื่อขอความเป็นศิริมงคลในชีวิตรวมทั้งขอพรด้านโชคลาภด้วยโดยมักจะจัดสร้างเป็นหญิงสาวอวบอิ่มสวยงามได้สัดส่วนใบหน้ารูปไข่นั่งคุกเข่ายกเข่าขวาสูงกว่าเข่าซ้ายบางที่อาจจัดสร้างเป็นท่ายืนแต่จะมีลักษณะที่เหมือนกันให้สังเกตได้ว่ามวยผมปล่อยยาวสลวย 

เครื่องบูชาโต๊ะปูผ้าขาวกลางแจ้ง

ผลไม้ 5 อย่างเคล็ดลับหากจะขอพรด้านโชคลาภให้สำเร็จเร็วไวควรมีมะพร้าวอ่อนและกล้วยน้ำว้า ผลไม้อื่น  ๆ

หมาก-พลู-บุหรี่

น้ำเปล่า

ข้าวสวย-ไข่ต้ม 

ขนมหวาน เน้นสาคูหรือของหวานอื่นตามที่จัดหาได้

 ดอกไม้-ดาวเรืองหรือจัดบายศรี ซ้าย-ขวา

ธูป 21 ดอกเทียน 9 เล่ม

คาถาบูชาตั้งนะโม 3 จบ

ตัสสา เกษีสะโต ยะถาคงคา โสตัง ปะวัตตันติ มาระเสนา ปฏิฐาตุง ปริมานานุภาเวนะ มาระเสนา ปะราชิต า นิโสนิสัง ปาลายันติ วิทังเสนติ อะเสสะโต สาธุ สาธุ สาธุ

สังขาตัง โลตังกะวิทู ตันติพุดติง นะโมพุทธายะ นะมะ พะทะ

เคล็ดลับ

เมื่อสวดคาถาบูชาจบแล้วอาจจะ 3 จบหรือ 21 จบก็ได้เคล็ดลับที่คนโบราณนิยมทำกันคือเมื่อสวดคาถาเสร็จแล้วให้พูดต่อว่าแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยัง (อยู่แล้วเจ้าค่ะ อันนี้คือให้เราตอบเองแบบเอ่ยออกเสียง )จากนั้นผู้ไหว้ขอพรจะด้านโชคลาภหรือเรื่องใดที่อยากให้พระแม่ธรณีช่วยให้เอ่ยสัจจะต่อไปดังนี้ เมื่อแม่อยู่แล้วลูกขอเชิญแม่ธรณีรับโภชนาอาหารเหล่านี้แล้วแจ้งขออนุญาตความประสงค์ว่าเราอยากขอพรอะไรกับแม่ธรณีเพื่อให้ท่านอำนวยพรให้สำเร็จดังที่ขอ  

lottosod 365 เราขอแนะนำในการขอพรพระแม่ธรณีเป็นเทพแห่งแผ่นดินมีพระนามว่าพระแม่ธรณีศรีวสุนธราใครก็สามารถกราบไหว้ขอพรได้ไม่ว่าจะมีองค์เคารพหรือไม่มีเลยขอเพียงน้อมนึกถึงท่านด้วยการจุดธูป 21 ดอกปักลงดินสวดบูชาคาถาพระแม่ธรณีกลางแจ้งขอพรได้ทั้งเรื่องที่ดิน การเป็นนายหน้าหรือประสงคือยากมีที่ทางเป็นของตนเองรวมทั้งขอโชคลาภค้าขายร่ำรวยสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ใดๆก็มักไร้อุปสรรคเงินทองไหลมาเทมาด้วยบารมีพระแม่แห่งแผ่นดิน