ขอพรพระพิฆเนศ องค์ใหญ่ที่สุดในไทยที่ วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา

วัดสมานรัตนาราม

สำหรับใครที่มีความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระพิฆเนศ สถานที่ๆ ไม่ควรพลาดเดินทางไปเยี่ยมชม คือ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีพระพิฆเนศ ปางนอนเสวยสุข องค์ใหญ่ที่สุดในไทย ถูกสร้างเป็นองค์ประดิษฐานขึ้น เพื่อให้ผู้คนได้เข้าไปสักการะขอพร โดยลักษณะจะมีขนาดความสูงมากถึง 16 เมตร ความกว้าง 14 เมตร เนื้อองค์เป็นสีชมพู และรอบฐานยังมีพระพิฆเนศปางต่าง ๆ อีก 32 ปาง ในวันนี้ lottosod365 จะมาพาทุกคนไป ขอพรพระพิฆเนศ องค์ใหญ่ที่สุดในไทยที่ วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรากัน

ประวัติวัดสมานรัตนาราม ขอพรพระพิฆเนศ องค์ใหญ่ที่สุดในไทย

นอกจากประวัติของพระพิฆเนศที่น่าสนใจแล้ว ประวัติ พระพิฆเนศ วัดสมานรัตนาราม เองก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะตามคำบอกเล่าขานของคนเฒ่าคนแก่ในสมัยนั้น เล่าต่อ ๆ กันมาว่ามีครอบครัวหนึ่งมีฐานะมั่นคง เป็นถึงคหบดี มีผู้คนเคารพนับหน้าถือตา เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวท่านขุนสมานจีนประชา 

ที่เดิมมีชื่อว่าจ๋าย เมื่อท่านขุนถึงแก่กรรมแล้ว ภรรยาทั้งสองของท่านขุน นางทิม สืบสมาน และนางผ่อง  สืบสมาน (เพิ่มนคร) ตลอดจนนางยี่สุ่น วิริยะพานิช ผู้เป็นน้องสาว ทั้งหมดมีความศรัทธาจึงคิดที่จะสร้าง วัดสมานรัตนาราม เพื่ออุทิศเป็นส่วนกุศลให้สามีผู้ล่วงลับ และให้ผู้คนทั่วไปได้มากรราบไหว้ ขอพรพระพิฆเนศ

วิธีการ ขอพรพระพิฆเนศองค์ใหญ่ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ใครที่ต้องการเดินทางไปกราบไหว้ สักการะ ขอพรพระพิฆเนศองค์โต วิธีการขอพรจะกระทำผ่านขอกับหนูมุสิกะ ผู้เป็นบริวาร ที่ทางวัดสมานรัตนารามสร้างขึ้น บริเวณหน้าฐาน องค์พระพิฆเนศ ลักษณะเป็นรูปปั้นหนูสองตัว กำลังยืนทำมือป้องหูไว้ ทำให้เกิดเป็นความเชื่อที่ว่า หากต้องการขอพรจะต้องไปกระซิบบอกที่หูหนู แล้วหนูจะนำความที่ขอไปบอกต่อท่าน พระพิฆเนศ ให้รับทราบ และคำขอพรจึงจะสัมฤทธิ์ผล

การเดินทางไป ขอพรพระพิฆเนศ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

หากใครต้องการจะเดินทางมา ขอพรกับพระพิฆเนศ องค์ใหญ่ที่สุดในไทย สามารถเดินทางมา ขอพรพระพิฆเนศ ได้ผ่านการใช้เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งดังต่อไปนี้

เดินทาง ขอพรพระพิฆเนศ ใช้เส้นทางจากถนนบางนา-ตราด แล้วขับต่อไปเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 314 เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดบ้านใหม่ เดินทางต่อไปตามป้ายเส้นทาง

• ใช้เส้นทางจากถนนมอเตอร์เวย์ เดินทางมุ่งหน้าไปบางปะกง แล้วขับต่อไปเข้าสู่ถนนหมายเลข 314 เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดบ้านใหม่ เดินทางต่อไปตามป้ายเส้นทาง