เคล็ดลับสะเดาะเคราะห์กรรม 2565 ร่ำรวยเงินทองไม่ขาดมือ

คนไทยมีเชื่อถือในเรื่องราวต่างๆ หลายอย่าง ทั้งเรื่องบาปกรรมและโชคลาง โดยเฉพาะเรื่องเคราะห์กรรมที่มักจะสร้างแต่ปัญหาให้ต้องทุกข์ทนทรมาน ชีวิตมีแต่เรื่องเลวร้ายอับโชค หมดสิ้นหนทาง ดังนั้น การทำบุญทำทานเป็นใบเบิกเปิดทรัพย์รับโชค เข้าวัดเข้าวาหาความสงบสุข ปล่อยสัตว์ให้ชีวิตต่ออายุยืนนาน หาเครื่องรางของขลังมาสะเดาะเคราะห์ลดกรรม ก็ด้วยหวังว่าจะช่วยปรับหรือพลิกฟื้นดวงชะตาให้ดีขึ้น มั่งคั่งทรัพย์สิน เงินทองไม่ขาดมือ มีโชคลาภวาสนาเข้ามาในชีวิต แม้จะบรรเทาไม่ได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็ช่วยให้เบาบางลง เพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้อย่างสะดวกราบรื่นกว่าเดิม   

สะเดาะเคราะห์กรรม

ถือศีล กินเจ สะเดาะเคราะห์กรรม

  การชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยการถือศีล กินเจ ทำจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ช่วยลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถือเป็นบุญกุศลที่ได้อานิสงส์แรง ทั้งยังช่วยต่อชะตาเสริมดวง ร่ำรวยทรัพย์สินและโชคลาภ นำพาแต่ความโชคดีและสิ่งอันเป็นมงคลมาให้ นับว่าแก้เคราะห์ลดกรรมให้บรรเทาบางเบาลงได้

ปล่อยสัตว์ ให้ชีวิต สะเดาะเคราะห์กรรม

  เป็นการต่อชีวิตให้กับสัตว์ที่กำลังตกอยู่ในห้วงทุกข์ ลดการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น มุ่งหวังให้ผู้อื่นมีสุข หากทำด้วยความตั้งใจจริงจะได้บุญแรงมาก การซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าแล้วนำไปปล่อย หรือไถ่ชีวิตโคกระบือถวายวัด เพื่อมอบให้ชาวนานำไปใช้ประโยชน์ อานิสงส์ผลบุญนี้จะช่วยต่ออายุ ชีวิตหลีกพ้นโรคภัยไข้เจ็บ แก้ไขดวงชะตาให้พบแต่ความเจริญรุ่งเรือง รับทรัพย์ รับโขค

ทำบุญโลงศพ สะเดาะเคราะห์กรรม 

  การซื้อโลงศพเพื่อบริจาคให้กับศพอนาถาไร้ญาติขาดมิตร เป็นการเสียสละทรัพย์เพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่น บุญทานแบบนี้ได้อานิสงฆ์แรงมาก เพราะจะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง ลดเคราะห์กรรม และช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ทั้งช่วยหนุนเสริมบารมี ให้ชีวิตมีแต่ความโชคดี ร่ำรวยทรัพย์ มีคนคอยเกื้อกูลค้ำชู เคราะห์ภัยแคล้วยคลาด  

ถวายสังฆทาน และน้ำมันตะเกียง สะเดาะเคราะห์กรรม 

  การซื้อน้ำมันตะเกียง มีความเชื่อกันว่าจะช่วยให้ชีวิตรุ่งโรจน์ รุ่งเรือง สว่างไสวเรืองรองไร้ความมืดมน ทำอะไรก็สะดวกราบรื่น ไร้อุปสรรคปัญหามาขัดขวาง ส่วนการถวายสังฆทาน หรือสิ่งของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์นั้น จะช่วยให้พบแต่ความสุข มีความสำเร็จสมปรารถนา ทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง ไม่ขัดสนเงินทอง ทั้งช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่
  ความเชื่อเรื่องการสะเดาะเคราะห์ลดกรรม เป็นพิธีกรรมที่มีมาแต่โบราณ บางอย่างก็เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ซึ่งทุกการกระทำล้วนมุ่งเน้นให้ทำแต่กรรมดี คิดดี ทำดี และส่งผลให้จิตใจมีแต่ความแช่มชื่นเบิกบาน บุญทานก่อให้เกิดอานิสงฆ์ที่เชื่อว่าสามารถช่วยต่ออายุดวงชะตาให้ดีขึ้น ชีวิตมีเงินทองใช้สอยไม่ขาดมือ ทำธุรกิจค้าขายร่ำรวย การแก้ไขเคราะห์เพื่อหวังลดกรรม แม้จะทำได้ไม่ทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็หวังว่าจะช่วยให้บรรเทาลงได้บ้าง